FR NL
Door een technische storing zijn de meetgegevens van het Telerad-netwerk momenteel niet beschikbaar op de website. De automatische monitoring van het radioactiviteit in het milieu op het Belgisch grondgebied is wel degelijk verzekerd. Het FANC stelt alles in het werk om deze technische storing zo snel als mogelijk te verhelpen.
 
En raison d’un problème technique, les données de mesures du réseau Telerad sont actuellement indisponibles sur le site web. Le monitoring automatique de la radioactivité dans l’environnement sur le territoire belge reste néanmoins toujours assurée. L’AFCN met tout en œuvre pour résoudre le problème technique aussi vite que possible.